Pani Prezes Skry

Coraz więcej kobiet w polskim footballu… Nowa prezes zdaje się być skutecznym motywatorem dla rozwoju klubu. Płeć wcale nie jest w tym istotna – aby zadbać o progres drużyny sportowej ??? Hej Skra ??

P