Zarząd

Prezes klubu

Tarnowska Agnieszka

 

Wiceprezes: Bartłomiej Żedzik
Wiceprezes: Jarosław Płudowski

Skarbnik: Sebastian Martynowicz

Członkowie Zarządu: Kamil Bartecki, Sebastian Pioruński,

Kierownik Drużyny: Szymon Anioła

Trener: Jacek Podemski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Ryszard Antas

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Marek Turos, Konrad Mądry

P